Select Page

Kvader in kocka (torek, 2. 6.)

Pred nami je še zadnja ura matematike na daljavo.

Danes boš s pomočjo iUčbenika ponovil znanje o kvadru in kocki.

O kvadru:

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index.html

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index1.html

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index3.html

O kocki:

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index.html

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index1.html

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index2.html

 

Do konca šolskega leta boste v šoli potrebovali 4. del delovnega zvezka (ostale dele pustite doma) in seveda karo zvezek.

Ocene vaših izdelkov boste izvedeli v šoli.

Se vidimo!

 

Izdelaj mrežo kocke in kvadra (petek, 29. 5.)

Danes boš ponovil svoje znanje o kvadru in kocki ter izdelal njuni mreži.

 

Kaj vem o kvadru?

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index1.html

Kaj vem o kocki?

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index1.html

 

KVADER

KOCKA

ŠT. PLOSKEV

6

6

ŠT. OGLIŠČ

8

8

ŠT. ROBOV

12

12

MEJNE PLOSKVE

pravokotniki

kvadrati

 

Potrebuješ:

– 2x trši papir A4,

– ravnilo,

– svinčnik,

– škarje.

 

Pri delu bodi zelo natančen.

 

MREŽA KOCKE

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index3.html

 

Izdelaj mrežo kocke z robom:

a = 5 cm

 

Mrežo izreži in sestavi v kocko.

 

MREŽA KVADRA

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index2.html

 

Mreža kvadra je kar zahtevna. Lahko poskusiš izdelati tudi to. Če ne gre, pa doma poišči prazno škatlico iz kartona v obliki kvadra (čaj, piškoti …) in jo razstavi oz. razreži po robovih tako, da dobiš mrežo (pazi, ni potrebno razrezati vseh robov).

 

* Izdelaj mrežo kvadra z robovi:

a = 8 cm

b = 6 cm

c = 3 cm

 

Mrežo izreži in sestavi v kvader.

 

Ocenjevanje znanja (četrtek, 28. 5.)

Dragi šestošolci!

Danes vas čaka ocenjevanje znanja.

Vaš izdelek bo ocenjen z dvema ocenama – za slovenščino in matematiko.

Pri slovenščini boste napisali opis otroške sobe ali dnevne sobe. Pri matematiki boste izračunali obseg in ploščino sobe ter okna. Dobljene rezultate boste nato smiselno uporabili v spisu.

 

Izberi, katero sobo boš meril in opisoval: otroško sobo ali dnevno sobo.

Nato se najprej loti reševanja matematičnega dela, da boš imel pri pisanju spisa vse potrebne podatke že pripravljene.

Navodila:

Celoten izdelek (spis in postopke računanja) še danes pošlji učiteljici slovenščine in učiteljici matematike.

 

Ocene izveste v prihodnjem tednu.

učiteljice Nataša, Katja in Natalija

Utrjevanje znanja (sreda, 27. 5.)

Danes boš utrdil svoje znanje. Prvi dve nalogi prepiši in reši v zvezek. Pri vseh nalogah zapiši cel postopek in rezultat.

 

NALOGE UTRJEVANJA

1. Izračunaj ploščino kvadrata, katerega stranica je dolga 4 dm 7 cm.

2. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika z dolžino 8,7 m in širino 12 m.

3. DZ (4. del), str. 30, nal. 9.

Preverjanje znanja (torek, 26. 5.)

Pozdravljen! Danes te na povezavi čaka preverjanje znanja. Pozorno preberi navodila in reši nalogi v zvezek. Pri reševanju se potrudi in pokaži svoje znanje. Piši čitljivo. Rešene naloge fotografiraj in pošlji na e-naslov svoje učiteljice – obvezno danes. Povratno informacijo boš prejel po e-pošti.

V četrtek, 28. 5. 2020, boš pridobil oceno pri matematiki. Ta dan bodo objavljena tudi vsa navodila. Ocenjevanje znanja bo zajemalo naslednje vsebine: dolžina, ploščina, obseg pravokotnika in kvadrata, ploščina pravokotnika in kvadrata.

Pri reševanju nalog preverjanja ti želiva veliko uspeha!

MAT6-PZ-navodila

učiteljici Natalija in Katja

Ploščina pravokotnika in kvadrata (petek, 22. 5.)

Danes boš utrdil svoje znanje o računanju ploščine pravokotnika in kvadrata.

 

Najprej si dobro oglej primer, kako izračunamo dolžino stranice, če imamo podano ploščino pravokotnika ali kvadrata: PRIMER

Nato v DZ reši naloge na straneh 44 in 45.  

Zapiši cel postopek reševanja (izpis podatkov, skica, zapis obrazca, računanje, rezultat z ustrezno mersko enoto).

Rešene naloge fotografiraj in še danes pošlji učiteljici.

 

Dodatne naloge: str. 46

 

Ne pozabi: