Select Page

Računalništvo (petek, 29. 5.)

Včasih moramo nek ukaz uporabiti večkrat. Če vemo kolikokrat se naj stavek ponovi ali če vemo kdaj se ukaz neha ponavljati, govorimo o zankah.

Zanke naredijo program preglednejši, nekaterih stvari pa brez zank sploh ni možno narediti.

Današnja naloga: PES NA SPREHODU (Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/)

Pes naredi nekaj korakov pri tem spreminja videz in daje izgled da hodi. (Ukaz za spremembo videza najdeš levo pod Videzi.)

Na koncu se ustavi in na koncu 3-krat zalaja. (To realiziraj z zanko in ne s petimi zaporednimi ukazi.)

Namig: Računalnik zelo hitro izvaja ukaze. Če se premikanje psa ne vidi, je potrebno vstaviti ukaz za čakanje.

Dodatna naloga: Dodaj še eno figuro in jo poljubno sprogramiraj.

MAT, SLJ IN DRU (petek, 29. 5.)

Pozdravljen! Danes te na povezavi poleg ostalih zadolžitev čaka tudi ocenjevanje znanja iz matematike. Pozorno preberi navodila in reši nalogi v zvezek, zapiši tudi vse stranske račune. Piši čitljivo. Pri reševanju se potrudi in pokaži svoje znanje. Rešene naloge fotografiraj in pošlji na e-naslov svoje učiteljice – obvezno danes. Ocenjeni boste le tisti učenci, ki pri matematiki v tem ocenjevalnem obdobju še nimate ocene.

Veliko uspeha pri reševanju nalog ocenjevanja!

PETEK, 29. 5. (MAT, SLJ, DRU)

učiteljici Melita in Katja