Včasih moramo nek ukaz uporabiti večkrat. Če vemo kolikokrat se naj stavek ponovi ali če vemo kdaj se ukaz neha ponavljati, govorimo o zankah.

Zanke naredijo program preglednejši, nekaterih stvari pa brez zank sploh ni možno narediti.

Današnja naloga: PES NA SPREHODU (Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/)

Pes naredi nekaj korakov pri tem spreminja videz in daje izgled da hodi. (Ukaz za spremembo videza najdeš levo pod Videzi.)

Na koncu se ustavi in na koncu 3-krat zalaja. (To realiziraj z zanko in ne s petimi zaporednimi ukazi.)

Namig: Računalnik zelo hitro izvaja ukaze. Če se premikanje psa ne vidi, je potrebno vstaviti ukaz za čakanje.

Dodatna naloga: Dodaj še eno figuro in jo poljubno sprogramiraj.