Pozdravljeni, učenci!

Kopirajte povezavi v Google, sledite v U na str. 62, naredite pa še nalogo 1 v DZ, str. 52.

https://www.youtube.com/watch?v=P8eHI9h_HMs

https://www.youtube.com/watch?v=9P5SJGcR91A

 

Lep dan želim!

učiteljica Teja