Dragi devetošolci, pozdravljeni!

Danes bova kratki, saj se nama zdi, da sva vam že stokrat vse povedali (zapisali). Na žalost pa čisto vsi ne slišite (berete) dobro.

VEZALNO PRIREDJE  – ponovitev

  1. Izraža dve dejanji, ki se dogajata hkrati: Jem kokice in gledam film.
  2. Izraža dve dejanji, ki se dogajata drugo za drugim: Grem v trgovino in kupim čokolado.

 Najpogostejši vezniki: in, ter, pa  (vejice ne pišemo).

 

STOPNJEVALNO PRIREDJE (RAZMERJE)

  1. Vsak naslednji stavek stopnjuje (presega) vsebino prejšnjega:

Niti ne posluša niti se ne uči. Ni ne poklical ne napisal sporočila.

Ni samo obnovil zgodbe, ampak jo je tudi ilustriral. Ni le prijazen, ampak je tudi zelo pošten.

Najpogostejši vezniki so: ne,  ne – ne, niti,  niti – niti (vejice ne pišemo):

                                           ne samo – (ampak) tudi, ne le – (ampak) tudi (vejico pišemo).

 

Sedaj pa se lotite reševanja nalog v DZ.

DZ, str. 80 in 81, nal. 1 do 3.  Lahko rešite tudi bolj zahtevne naloge: DZ, str. 81, nal. 4 in 5.

 

Upava, da ne bo pretežko.

učiteljici Nataša in Marjana