Predstavljaj si, kako potuje kapljica vode po tvojem telesu, potem ko jo zaužiješ. Zamisli si različne zgodbe o njeni poti: z izdihavanjem, s potenjem, z izločanjem blata in z izločanjem seča. Ugotovi, kje so tvoje ledvice in mehur.

  1. V zvezek napiši naslov, nariši obris človeškega telesa in vriši glavne dele sečne poti (Dotik življenja 8, na straneh 140 do 143)
  2. S pomočjo učbenika zapiši delovanje ledvic.
  3. Klikni na povezavo in natančno, z razumevanjem preberi predstavitev predavanja g. Maje Kreže o ledvicah in ledvičnih boleznih:                             8r BIO IZLOČALA predavanje ob svetovnem dnevu ledvic g. Maja Kreže
  4. To je za danes vse. Ko bomo v naslednji uri končali s tematskim sklopom IZLOČALA, boš poslal fotografijo celotnega zapisa.