Zdravo!

Do 10. aprila je potrebno oddati nalogo (glej navodila prejšnje ure).

Danes lahko na spodnji povezavi preveriš svoje znanje.

Preveri  svoje znanje.